Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
МЭГЗИМ
2012/09/13
Мэгмид зэвий дэрчин Жанрайсэг
Дэмид чинбий бамбу Жамбий ян дэлгэрэнгүй
ЕРӨӨЛ
2012/09/13
Жамбал баабуй жидар чэн ба дан
Гүндү санбу дэян дэшин дэ
Дэдаг гүнжи жэйсү даглов чир
Гэва дидаг тамжад равдү ой дэлгэрэнгүй
Арван хар нүглийг наминчлах
2012/09/13
Лүйжи лайни намба сүм
Агги намба шидан ни
Гаян иджи намсүм бу
Мирги жүву сосор шагдэлгэрэнгүй
ДАРЬ ЭХИЙН ДАЛЛАГА
2012/09/13
Лама идам гончог сүм
Лана мэдвий дондам ян
Дэрин чүдан яндү лэн
Гүнзов жирян чарбий ян дэлгэрэнгүй
ДАРЬ ЭХИЙН СЭРЖЭМ
2012/09/13
Лама идам гончог сүм
Жүддэ ши-еи лхацог дан
Чадвар дулми нержиг цог
Дүдээ сэржэм диший ла дэлгэрэнгүй
ДАРЬ ЭХИЙН САН
2012/09/13
Лама идам ханду сүн
Жэвзүн дулма шито нам
Санжой чодвий доной гүн
Диршэг жийвий данла шүг дэлгэрэнгүй
Идээ ундаа хүртэхэд
2012/09/13
Шалсай рожа данбий идпрог ва
Лэгжар дэннай жалва срайжай ладэлгэрэнгүй
МАГТААЛ
2012/09/13
Жэвзүн пагма дулма дан
Чогжү дүйсүм шүгба еи
Жалва сражай тамжад ла
Гүннай данвай чагжи-о дэлгэрэнгүй
21 ДАРЬ ЭХ
2012/09/13
Лхаму лагү яндаг данба
Лодан ганги равдан жоддэ
Сридон торан ланбар жайнай
Данба мижиг тамжад равдэр дэлгэрэнгүй
МАНДАЛ
2012/09/13
Шинхам бүлвар жи-о
Ум базар вхумэ аа хум
Ванчэн сэржи саши
Ум базар рэхэ аа хумдэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats